Johor Darul Ta'zim
     
 
 
 
Terma & Syarat
 

1. Dengan mendaftarkan diri anda sebagai pengguna e-Lesen bermakna rekod peribadi dan/atau syarikat/pertubuhan/persatuan anda akan berada dalam simpanan Pejabat Daerah.
2. Pendaftaran pengguna adalah bertujuan untuk memohon lesen yang dikeluarkan oleh Pejabat Daerah secara atas talian.
3. Pihak Pejabat Daerah berhak membatalkan pendaftaran anda sekiranya anda tidak memohon sebarang lesen dalam masa 30 hari selepas pendaftaran. Selepas tempoh tersebut, anda perlu mendaftar semula untuk memohon lesen.